Mobbing w pracy może dotknąć każdego. Jest to zachowanie, którego ciężko pozbyć się odgórnie, zwłaszcza jeśli pracownicy, którzy go doświadczają nikogo o tym nie informują. Blisko połowa Polaków deklaruje, że doświadczyła prześladowania w pracy.

Przeczytaj też: http://www.synat.pl/mobbing-w-pracy-czym-jest-i-jak-sie-objawia/

Jak przejawia się mobbing w pracy

Najkrócej możemy opisać mobbing w pracy jako wszelkie działania polegające na nękaniu, zastraszaniu, poniżaniu czy ośmieszaniu pracownika. Zawarte jest to także w Kodeksie Pracy. Mobbing może być stosowany przez przełożonego, a także współpracowników. Może objawiać się w formie psychicznej, a nawet fizycznej, choć w tej drugiej występuje rzadziej.

Jednym z poważnych przykładów mobbingu, z którego możemy sobie początkowo nie zdawać sprawy jest ośmieszanie, upokarzanie przy innych pracownikach. Niekiedy może być to przedstawiane przez agresora w formie żartów. Przez co osoba, która doświadcza mobbingu oraz współpracownicy nie zawsze są w stanie go dostrzec.

Innym objawem mobbingu jest lekceważenie pracownika bądź izolowanie go innych współpracowników. Najczęściej są to takie zachowania jak lekceważenie pytań czy pomysłów danej osoby. Niekiedy może być to przeniesienie pracownika do innego pomieszczenia czy piętra w budynku.

Ostatnim przejawem są bezpośrednie groźby kierowane do pracownika lub szantaż. Często pada groźba zwolnienia z pracy.

Co zrobić kiedy pojawia się mobbing w pracy?

Na mobbing w pracy trzeba reagować jak najszybciej. W zależności od tego kto przejawia niepokojące zachowania sposób postępowania jest różny. Jeśli robią to nasi współpracownicy należy udać się z tym do przełożonego. Jeśli to przełożony mobbinguje pracowników informacje o tym należy zgłosić do takich jednostek jak dział HR czy kadr, bądź do jego przełożonego oczywiście jeśli ma nad sobą kogoś.

Należy mieć udokumentowane zdarzenie np. w postaci filmu z danych zachowaniem. Ważni w takich sprawach są również świadkowie. Skargę związaną z mobbingiem w pracy należy złożyć w formie pisemnej. Jeśli same działania w miejscu zatrudnienia nie pomagają warto skierować pismo do Państwowej Inspekcji Pracy, a w następnej kolejności do Sądu Pracy.

Zobacz też: http://www.mcsk.pl/urlop-macierzynski-i-zasilek-macierzynski/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here