Inwentaryzacja środków trwałych, czyli mówiąc w uproszczeniu spis z natury, to obowiązek rachunkowy każdego przedsiębiorcy. Wszystkie zasady inwentaryzacji, jej warunki i tryb przeprowadzenia zostały określone w ustawie o rachunkowości.

Na czym polega Inwentaryzacja środków trwałych?

Inwentaryzacja środków trwałych polega na przeliczeniu i kontroli stanu ilościowego wszystkich środków trwałych należących do przedsiębiorstwa oraz na jednoczesnej weryfikacji ich przydatności w dalszym prowadzeniu działalności gospodarczej.

Inwentaryzacja może więc dotyczyć maszyn i urządzeń, sprzętów biurowych, produktów finalnych produkowanych przez firmę czy surowców, które znajdują się w zapasie magazynowym.

W jakim celu przeprowadza się inwentaryzację?

Inwentaryzacja ma dwa zasadnicze cele: sprawdzenie aktualnego majątku firmy oraz porównanie tego, co zostało ujawnione z tym co figuruje w ewidencji. Wyniki inwentaryzacji pozwalają również dokonać korekty przychodów i wydatków firmy. Warto wspomnieć o tym, że dzięki inwentaryzacji regularnie wzmacnia się kontrola wewnętrzna majątku firmy, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Inwentaryzacja jest też niezwykle przydatna, ponieważ wychwytuje i ujawnia narzędzia czy maszyny niezdatne do dalszej eksploatacji, których naprawa staje się nieopłacalna.

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji

Ustawa o rachunkowości nakłada na firmy rozliczające się za pomocą ksiąg handlowych obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych na koniec roku obrotowego lub w dowolnym dniu raz na cztery lata. W wielu firmach powszechną praktyką jest inwentaryzacja na koniec roku obrotowego.

Jest też dodatkowy zapis mówiący o tym, że inwentaryzację należy wykonać zawsze w dzień zamknięcia działalności gospodarczej i od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Jak przygotować się do inwentaryzacji?

Do każdej inwentaryzacji dział finansowy powinien być dobrze przygotowany, a członkowie komisji zapoznani z koniecznymi przepisami o rachunkowości oraz zaangażowani i kompetentni. Nadrzędną zasadą jest opracowanie właściwych procedur. Pozwolą one na liczenie majątku firmy zawsze w ten sam sposób, co pozwoli na szybkie i łatwe porównanie środków trwałych.

Niestety wciąż pokutuje błędne przekonanie, że inwentaryzacja jest przykrym i czasochłonnym obowiązkiem pozbawionym sensu i nie dostrzega się korzyści, jakie ona daje w dłuższej perspektywie. Mowa tu głównie o kontroli bieżącego majątku przedsiębiorstwa i weryfikacji jego stanu.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here