Twój pracownik wykazał się umiejętnościami ponad normę lub przestał być dyspozycyjny w takich ramach godzinowych jak na początku współpracy, ale przez jego zaangażowanie nie chcesz utracić tak dobrego pracownika? Wcale nie musisz rozwiązywać umowy i podpisywać nowej.

Umowa o pracę

Jak napisać aneks do umowy o pracęPodpisanie umowy o pracę nie oznacza, że treść oraz forma takiej umowy nie może zostać zmieniona. Rozwiązaniem, które pozwala nanieść poprawki oraz zmiany jest dodatkowy aneks do umowy. Podpisanie takiego aneksu jest możliwe w każdy dowolnym momencie. Nie jest zależne jednak wyłącznie od nas z powodu, że pracownik samodzielnie musi wyrazić zgodę na wprowadzenie wszystkich nowych zmian. Posiada on prawo na odstąpienie od dodatkowych poprawek w umowie o prace, nawet jeśli są one korzystniejsze od dotychczasowych. Ciekawostką jest, iż nie tylko pracodawca, ale również pracownik może wyjść z inicjatywą podpisania dodatkowego aneksu, lecz również musi być to zaakceptowane przez dwie strony.

Jak napisać aneks do umowy o pracę?

W celu zmiany warunków umowy o pracę musimy napisać wymagane oświadczenie w identycznej formie jak pierwotną umowę. Musi być to w formie papierowej oraz w 2 egzemplarzach standardowo po jednym dla każdej ze stron. Na dokumencie tego typu musimy wskazać termin oraz umowę, której aneks dotyczy, zawrzeć termin i miejscowość jego podpisania oraz dane obu stron umowy. Cały aneks mijałby się z celem, gdyby nie wnosił żadnych nowych zmian czy postanowień, więc takie dane również obowiązkowo muszą się na nim znaleźć. Po zawarciu wszystkich wymaganych danych taki dokument z racji, że jest oświadczeniem z własnej, woli musi być zaakceptowany oraz podpisany przez dwie strony umowy.

Termin obowiązywania zmian

Jest to kwestia zależna wyłącznie od osób, które podpisują wspomniane oświadczenie. Jeśli strony opowiedzą się za tym, aneks do umowy o pracę może wejść jednakowo w dniu jego podpisania lub istnieje możliwość ustalenia terminu jego obowiązywania. Co jest ciekawostką, po załączeniu aneksu do umowy o pracę niekoniecznie musi on obowiązywać do jej rozwiązania. Swobodnie możemy ustalić, czy jest on w nieokreślonym terminie, czy też na określony czas.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here