Wypadki przy pracy zdarzają się praktycznie codziennie. Sprawia to, że osoba, która wywodzi z takiego faktu skutki prawne, powinna zadbać o to, aby miejsce zdarzenia zostało dokładnie zabezpieczone. Chodzi o to, aby wszelkie dowody obecne w tym miejscu nie uległy zatarciu bądź całkowitemu zniszczeniu. Obowiązki takie z reguły ciążą na pracodawcy, ponieważ to on jest podmiotem odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Należy jednak wskazać, że najczęściej wykonuje on swoje uprawnienia i obowiązki w tym zakresie przez służbę BHP z inspektorem na czele.

Problematyczna zatem wydaje się kwestia, na jaki czas trzeba zabezpieczyć miejsce wypadku przy pracy

Problematyczna zatem wydaje się kwestia, na jaki czas trzeba zabezpieczyć miejsce wypadku przy pracyŻadne przepisy rangi ustawowej nie regulują tego zagadnienia wprost. Należy więc odwołać się do podejścia zdroworozsądkowego. W momencie, gdy wszystkie niezbędne dla sprawy dowody zostaną w należyty sposób zabezpieczone przed zniszczeniem, możliwe będzie odstąpienie od tej kwestii. Na ogół jednak pracodawcy decydują się na dłuższe pozostawienie miejsca w stanie pierwotnym. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy nie dokonano jeszcze oględzin. Bierze w nim udział przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy, a w przypadku, gdy mogło dojść do skażenia, także inspektor sanitarny.

Może dojść również do sytuacji, w której zabezpieczenie miejsca wypadku przy pracy może powodować przestój. Taka sytuacja rodzi pewne problemy, ponieważ jeżeli wyłączenie miejsca z użytku będzie trwało długo, może powodować to niebagatelne straty dla zakładu pracy. W takiej sytuacji pracodawca może dokonać dwóch czynności. Przede wszystkim może po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności wypadku uznać go na piśmie, a tym samym zapewnić, że pracownik zachował się zgodnie z przepisami zakładowymi. W innym wypadku niezbędne jest niezwłoczne zawiadomienie odpowiednich służb, aby dokładnie ustalić, co wywołało dane zdarzenie. Z reguły wystarczające jest, aby w takich czynnościach uczestniczył zakładowy inspektor BPH oraz przedstawiciel organizacji związkowej.

[Głosów:5    Średnia:3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here