Każdy student uczelni wyższej ma za zadanie napisać pracę dyplomową. Ważne jest, aby pamiętać, że stanowi ona podstawę do zaliczenia studiów. Dlatego warto zacząć ją pisać odpowiednio wcześnie. Dzięki temu możliwe będzie skrupulatne przygotowanie się do jej obrony. Sprawy tej nie można bagatelizować, ponieważ liczenie na łut szczęścia może okazać się zawodne. Zdecydowanie zaleca się, aby orientować się doskonale w prezentowanej materii. Sprawi to, że rozmowa z komisją będzie jedynie formalnością.

Obrona pracy dyplomowej jak wygląda?

Obrona pracy dyplomowej jak wyglądaNiewielu studentów wie, obrona pracy dyplomowej jak wygląda. W pierwszej kolejności musi zostać wyznaczony jej termin. Dokonuje tego dziekanat w porozumieniu z promotorem. W momencie, gdy otrzymamy wezwanie, należy stawić się w określonym miejscu i w odpowiednim czasie. Po wywołaniu nas do sali mamy za zadanie krótko przedstawić tezy zawarte w pracy. W skład komisji do spraw obrony dyplomu należy nasz promotor oraz recenzent, czyli osoba, która oceniła pracę po jej dogłębnej analizie. Zwykle jest to pracownik naukowy w stopniu doktora habilitowanego lub profesora zwyczajnego. Ponadto do gremium przynależy jedna osoba, która sprawdza, czy wszystkie warunki formalne zostały zachowane. Przeważnie człowiek ten nie orientuje się w materii, którą przedstawiamy, a jego obecność sprowadza się jedynie do oceny przebiegu obrony.

Jakich pytań można się spodziewać?

Po zilustrowaniu zagadnienia, które było przedmiotem naszej pracy, promotor zadaje nam dwa pytania. Są one luźno związane z dziedziną wiedzy, którą referujemy. Następnie jedno pytanie zadaje nam recenzent. Jego treść odnosi się bezpośrednio do bronionej pracy dyplomowej. Co do zasady nie ma problemu z odpowiedzią na to pytanie, ponieważ nie jest ono zbyt szczegółowe. W sytuacji, gdy odpowiemy poprawnie na wszystkie pytania, możemy liczyć na korzystną ocenę z obrony pracy. Natomiast w innej sytuacji zadawane nam są pytania dodatkowe, na które należy jak najpełniej odpowiedzieć. Z reguły komisje do spraw obrony dyplomu idą na rękę studentom i uprzednio przygotowują do wglądu spis zagadnień.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here