Skorzystanie z uprawnień emerytalnych jest bardzo istotne dla osób, które nie są w stanie już wykonywać należycie obowiązków zawodowych. Ważne jest, iż przez wszystkie lata pracy odprowadzane są składki, których zasób determinuje wysokość otrzymywanego świadczenia emerytalnego w przyszłości. Na chwilę obecną każdy mężczyzna, który ukończył 65 lat, może zaniechać dalszego wykonywania pracy. Inny jest wiek emerytalny w przypadku kobiet, bowiem pracują one o 5 lat krócej niż panowie. Istotne jest jednak, aby dysponować odpowiednią liczbą lat pracy. W sytuacji, gdy jest ich zbyt mało, dana osoba może liczyć jedynie na najniższą emeryturę. Przeważnie nie wystarcza ona na pokrycie podstawowych potrzeb egzystencjalnych, dlatego zdecydowanie lepiej jest wykazać odpowiedni staż pracowniczy. Czasami zdarzają się sytuacje, w których dana osoba zastanawia się, 45 lat pracy kiedy emerytura. Wówczas niezbędne jest spełnienie kilku kryteriów, aby uzyskać świadczenie o odpowiedniej wysokości.

45 lat pracy kiedy emerytura?

45 lat pracy kiedy emeryturaW pierwszej kolejności niezbędne jest przekroczenie wieku wskazanego w ustawie. Jeżeli niezdolność do pracy wynikła wcześniej, do czasu osiągnięcia tego pułapu niezbędne jest pobieranie renty. Warto nadmienić, że osoby, które pracowały co najmniej piętnaście lat w warunkach szczególnie szkodliwych, są uprawnione do pobierania emerytury pomostowej. Jest ona relatywnie niższa niż pełne świadczenie, jednakże w sytuacji, gdy u danego pracownika stwierdzono poważny rozstrój zdrowia, zdecydowanie warto skorzystać z tej możliwości. Ponadto niektóre grupy zawodowe mogą wykorzystać specjalne, roczne urlopy zdrowotne.

Dotyczy to w szczególności górników i nauczycieli. Osoby z tych kategorii zawodowych otrzymują wówczas pełne uposażenie i cały rok jest wliczany do lat pracy. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż coraz większa liczba pracowników decyduje się na dorabianie w czasie emerytury. Zdecydowanie jest to rozwiązanie godne aprobaty, bowiem możliwe jest sukcesywne zwiększanie należnego świadczenia. Od wynagrodzenia nadal pobierane są składki, co oznacza, że comiesięczna emerytura ulega stopniowej waloryzacji. Niestety, w sytuacji, gdy stan zdrowia nie pozwala danej osobie na dalszą pracę, niezbędne jest zadowolenie się niższym świadczeniem.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here