ETF (ang. Exchange Traded Fund) funkcjonuje na podobnych zasadach jak Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FIO) oraz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ). W powszechnej opinii ekspertów fundusze ETF są przejrzyste, elastyczne i proste w obsłudze. Na giełdach wystartowały już w 1990 roku i od tego czasu zyskują sobie stale nowe rzesze zwolenników, nie tylko pośród inwestorów indywidualnych. Fundusze ETF są traktowane jako bezpieczną lokatę kapitałów także przez fundusze emerytalne, firmy zarządzania aktywami oraz potentatów ubezpieczeniowych.

Fundusze ETF – Podobieństwa i różnice w stosunku do funduszy pokrewnych

Mówiąc o podobieństwach w stosunku do funduszy FIO i FIZ należy wymienić:

 • Podległość regulacjom krajowym i unijnym;
 • Emisję jednostek uczestnictwa ETF przez fundusz tworzony przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych;
 • Opłata roczna pobierana jest za zarządzanie funduszem ETF;
 • Fundusze ETF tworzone są na czas nieokreślony. Istnieje możliwość rozwiązania w uzasadnionych i sprecyzowanych przypadkach.

Tym, co wyróżnia ETF, jest głównie:

 • Tytuł uczestnictwa jest papierem wartościowym;
 • Pasywny styl zarządzania;
 • Fakt notowania na giełdzie;
 • Możliwość wielokrotnego kupowania i sprzedawania w ciągu sesji;
 • Publikacja składu portfela na każdej sesji;
 • Efektywność podatkowa, polegająca na rozliczaniu ewentualnych strat na innych instrumentach z zysku zrealizowanego na funduszach ETF.

O tym, jak kupić ETF i gdzie, decydują wyłącznie preferencje inwestora i narzędzia oferowane przez konkretną platformę sprzedażową. Nie bez znaczenia będzie także wsparcie eksperckie, zwłaszcza w początkowym okresie inwestycyjnym.

ETF – zalety

Celem ETF, jest odzwierciedlenie zachowania danego indeksu giełdowego. Skuteczność poszczególnych funduszy można śledzić na bieżąco za pośrednictwem np. notowań głównych funduszy ETF.

Pośród korzyści wynikających z obrotu jednostkami uczestnictwa ETF na pierwszy plan wysuwają się następujące:

 • Pasywne zarządzanie odzwierciedlające zawartość indeksu i podążające za jego zmianami;
 • Niskie koszty inwestycyjne;
 • Tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF notowane są na giełdzie w systemie notowań ciągłych;
 • W godzinach trwania sesji dokonywana jest bieżąca wycena jednostek ETF, których obrót jest możliwy w każdym momencie;

Płynność funduszy ETF na giełdzie jest wynikiem działań animatorów, zobligowanych umową z giełdą do stosowania maksymalnego spreadu, minimalnej wielkości składanych zleceń oraz obecności animatora w arkuszu, która powinna mieścić się w minimum 90% czasu trwania sesji.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here