Praca stanowi dużą wartość dla osób, które są entuzjastami w danej dziedzinie. Czasem jednak dochodzi do sytuacji, w których jest niezbędne zrezygnowanie z danej funkcji. Taka ewentualność może wystąpić na przykład wtedy, gdy inny zakład pracy zaoferował danej osobie lepsze warunki płacowe. Wówczas niezbędne jest posiadanie wiedzy, jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony. Nie jest to zadanie trudne, jednakże niezbędne jest zachowanie minimalnych wymogów formalnych.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony?

Otóż w sytuacji, gdy pismo nie zostanie sporządzone w odpowiedniej formie, będzie ono całkowicie bezskuteczne. Dlatego należy dużą uwagę przywiązywać do precyzji. Minimum formalne wypowiedzenia zostało określone w kodeksie pracy. Ustawa ta jednoznacznie precyzuje, co powinno znaleźć się w ostatnim piśmie kierowanym do pracodawcy.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślonyW pierwszej kolejności niezbędne jest prawidłowe oznaczenie stron. Osoba zrywająca stosunek pracy powinna podać swoje personalia, a następnie wskazać osobę zarządzającego zakładem. Konieczne jest również opatrzenie pisma bieżącą datą. Jest to bardzo ważne, bowiem od tego terminu liczony jest okres wypowiedzenia. Pracownik jest w uprzywilejowanej pozycji, bowiem nie musi wskazywać powodu, przez który porzuca pracę. W zupełności wystarczające jest, aby z pisma jednoznacznie wynikała taka wola. Natomiast w przypadku, gdy wypowiedzenie jest składane przez pracodawcę, powinien on wskazać przyczynę, wskutek której nie chce dalej zatrudniać danej osoby na określonym stanowisku.

Jest to kwestia kluczowa, bowiem w przypadku braku takiego pouczenia pracownik może odwołać się do sądu pracy. Istotnym elementem każdego wypowiedzenia jest również podpis osoby, która składa oświadczenie. W przypadku, gdy pismo jest składane na elektroniczną skrzynkę podawczą, niezbędne jest posłużenie się podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym. Jeżeli wypowiedzenie zostało złożone w odpowiedniej formie, wywołuje ono skutki prawne. Wówczas pracownik może zakończyć świadczenie obowiązków zawodowych po upływie okresu wypowiedzenia. Istnieją jednak dwa wyjątki od tej zasady. Pierwszy dotyczy możliwości skrócenia tego okresu za porozumieniem stron, natomiast drugi to zwolnienie dyscyplinarne.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here