Dobra praca licencjacka powinna odpowiadać formie ogólnie określonej dla tego typu opracowań. Przede wszystkim niezbędny jest czytelny podział tekstu na rozdziały, podrozdziały oraz inne elementy, które na ogół są obecne w pracach dyplomowych. Wskazuje się, że niebagatelne znaczenie mają również wstęp i zakończenie. W ramach pierwszego z nich następuje wprowadzenie do tematu, który jest przedmiotem danego opracowania. Natomiast w zakończeniu umieszcza się wnioski, które płyną z przeprowadzonych badań. Oba rozdziały sprawiają studentom sporo trudności. Starają się oni dowiedzieć, jak napisać wstęp i zakończenie pracy licencjackiej, aby zyskać aprobatę i szacunek promotora. Wbrew pozorom nie jest to trudne. Wystarczy dysponować podstawową wiedzą z zakresu tematyki pracy, aby prawidłowo napisać obydwa podrozdziały.

Jak napisać wstęp i zakończenie pracy licencjackiej?

Jak napisać wstęp i zakończenie pracy licencjackiejPisząc wstęp, należy rozpocząć go od krótkiego wprowadzenia w tematykę będącą przedmiotem opracowania. Tytułem przykładu, jeżeli student tworzy pracę na temat środowiska, powinien określić, jak kluczowa jest jego ochrona i zachowanie jego zasobów dla przyszłych pokoleń. W następnej kolejności niezbędne jest jasne sprecyzowanie celów badawczych oraz hipotez, które zostały postawione. Fakultatywnie możliwe jest także wskazanie zastosowanych w trakcie badań metod i technik. Tak napisany wstęp z pewnością zostanie zaakceptowany przez promotora. Nieco bardziej kłopotliwą kwestią może okazać się stworzenie zakończenia pracy. Należy wówczas opisać wszelkie wnioski, do jakich doszedł badacz.

Muszą być one oparte nie tylko na wynikach, ale również na dotychczasowej wiedzy w omawianej materii. Kluczowe znaczenie ma również dyskusja. Jest to krótki podrozdział, w ramach którego uzyskane wyniki badań są zestawiane z rezultatami osiągniętymi przez innych badaczy. Warto mieć na uwadze, że niezbędne jest dysponowanie odpowiednią literaturą, aby dobrze napisać tą część pracy. Na ogół jednak nie ma z tym większych problemów, bowiem internet stanowi swoistą skarbnicę wiedzy. Z powodzeniem można znaleźć wiele prac dyplomowych, którym przyświecały podobne cele. Warto również umieścić odpowiednie przypisy bibliograficzne na końcu pracy. Dzięki temu osoby, których opracowanie zainteresuje, będą mogły zgłębić temat.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here