Na koniec studiów mierzymy się z wyzwaniem, jakim jest napisanie pracy dyplomowej. Jest to zadanie znacznie bardziej obszerne i wymagające poświęcenia znacznie większej ilości czasu, aniżeli standardowe przygotowywanie się do egzaminów przy okazji sesji. To jest zebranie wszystkich wiadomości z całej edukacji egzekwowanej w trakcie studiów. Dlatego ważne jest, żeby pokazać, że umiemy sami coś odtworzyć z zakresu naszych zajęć i sami wyciągnąć dalsze wnioski, co może być istotne w trakcie kontynuacji naszej dalszej działalności naukowej, gdzie będziemy musieli zmierzyć się z własnym nakreśleniem konkretnych problemów. Warto przygotować też odpowiednie narzędzia badawcze do pracy. Często są to np. ankiety, wywiady lub obserwacje.

Trzeba nakreślić odpowiednie pytania do ankiety i zaplanować próbę reprezentatywną, której będzie się takie pytania zadawać, aby wiedzieć potem, jak opracować wyniki ankiety w pracy magisterskiej lub licencjackiej

Jak opracować wyniki ankiety w pracy magisterskiej?Najlepiej zadać takie pytanie, które ma odpowiedź „tak lub nie”, bo dzięki temu będzie znacznie łatwiej dowiedzieć się, jak wygląda sedno badanego problemu. Wywiad jest o tyle trudniejszy, że wiąże się z koniecznością zadawania konkretnych pytań. Z drugiej strony może to być jednak bardzo cenne, gdyż z tego tytułu dostaniemy gotowe odpowiedzi, które możemy bezpośrednio zinterpretować. Obserwacje dają nam natomiast możliwość wejścia w głąb danego środowiska i zauważyć, jakim kodem informacyjnym się oni posługują, jakie mają gesty i mowę ciała na co dzień, jakie są ich zwyczaje i co stawiają za swoje priorytety.

Oprócz badań empirycznych najpierw należy wyłożyć odpowiednio dokładnie i precyzyjnie teorię i przedstawić hipotezę swojej pracy, którą będzie się w jej trakcie weryfikować. Należy też pamiętać o organizacyjnej części pracy, takie jak właściwa – podana we wcześniejszych wymaganiach – czcionka, jej wielkość, interlinia, a także justowanie pracy oraz przypisy, które są niezbędne, gdy odwołujemy się do danych źródeł użytych przez nas w pracy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here