Napisanie i obronienie pracy licencjackiej ma udowodnić, że student posiadł wszelkie umiejętności potrzebne w pracy i opanował umiejętność naukowego wypowiadania się oraz wyprowadzania wniosków. W trakcie studiów, student zaznajamia się z metodyka pisania prac zaliczeniowych, sposobem odpowiedniego cytowania i prowadzenia wywodu naukowego. Uczelnia powinna zapewniać wsparcie merytoryczne z zakresu metodyki pracy naukowej oraz konsultacje z promotorem. Mimo to, praca licencjacka jest dla niektórych studentów źródłem ogromnego stresu.

Jak parafrazować w pracy licencjackiej?Struktura pracy licencjackiej zakłada, że w temacie pracy umieszczony jest problem badawczy we właściwym ujęciu. Zazwyczaj obejmuje ona wąski zakres danej dziedziny. Prace humanistyczne będą ograniczać się np. do jednego aspektu u jednego autora. Podobnie będzie w pracy z zakresu zarządzania – np. przedstawienie zarządzania promocją jednej firmy. Modelowa praca składa się z trzech rozdziałów poprzedzonych wstępem, w którym określamy cel napisania pracy oraz zakończeniem, w którym odnosimy się do stopnia realizacji celu oraz wyciągamy wnioski z pracy. Objętość pracy licencjackiej to około 50 stron.

Ponieważ praca licencjacka nie ma charakteru pracy twórczej, lecz jest pracą analityczną, musimy korzystać z wielu źródeł, kończąc każdy akapit odniesieniem do literatury źródłowej lub literatury przedmiotu. Pojawia się pytanie jak parafrazować w pracy licencjackiej aby system wyszukujący plagiat nie podważył oryginalności naszego tekstu.

Jak parafrazować w pracy licencjackiej?

Ważne jest aby nie umieszczać w pracy zbyt długich cytatów, a każdą myśl zaczerpniętą z literatury przerobić tak, by ważna myśl została opisana własnymi słowami autora. Dobra parafraza z reguły skraca tekst, wyciągając z niego najistotniejsze treści. Parafraza to coś więcej niż zamiana spójników i przymiotników. Zmianie musi ulec szyk zdania. Na szczęście przyswojenie tych prostych reguł pozwala nauczyć się jak parafrazować w pracy licencjackiej by praca nie została odrzucona jako niesamodzielna i przeszła pozytywnie sprawdzenie przez system antyplagiatowy.

[Głosów:4    Średnia:3.8/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here