Zmiana pracy przez osobę, która pozostaje w stosunku zatrudnienia, nie jest łatwa, zważywszy na fakt, że konieczne jest dokonanie kilku czynności względem dotychczasowego pracodawcy. Najważniejsza jest konieczność złożenia wypowiedzenia. Jest to dokument, z którego wynika wola zakończenia trwającego już od pewnego czasu stosunku pracy. Co do zasady wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie, ewentualnie w wypadkach niecierpiących zwłoki możliwe jest wysłanie wiadomości e-mail. Zdarzały się również wypadki, w których zostało skutecznie złożone w trakcie rozmowy telefonicznej. Powinno jednak w każdym wypadku być niewątpliwe.

Kiedy złożyć wypowiedzenie z pracy?

Kiedy złożyć wypowiedzenie z pracy?Istnieje spór co do tego, kiedy złożyć wypowiedzenie z pracy. Odpowiedź na to pytanie jest zależna od długości okresu wypowiedzenia który obowiązuje danego pracownika. I tak osoby, które mają dwutygodniowy okres, powinny złożyć stosowny dokument na koniec tygodnia obrachunkowego. Z reguły postawione są one w najkorzystniejszej sytuacji, ponieważ osoby, które mają zastrzeżony dłuższy okres wypowiedzenia, mogą to skutecznie uczynić jedynie na koniec miesiąca kalendarzowego. Dlatego każdy, kto zamierza rozstać się z dotychczasowym pracodawcą, powinien ten krok przemyśleć odpowiednio wcześniej. Dzięki temu uniknie rozczarowań związanych z koniecznością długotrwałego wyczekiwania na rozwiązanie stosunku pracy.

Istnieje jeszcze rozwiązanie alternatywne, które umożliwia znaczące skrócenie okresów wypowiedzenia. Mianowicie, prawnie skuteczne jest wzajemne porozumienie stron w tym zakresie. Niestety, aby było to możliwe, konieczne jest istnienie dobrej woli osoby odpowiedzialnej za politykę kadrową firmy. Na ogół jednak wymagane jest uzyskanie dodatkowej zgody ze strony przełożonego dyscyplinarnego. Nie ma z tym większych problemów w sytuacji, gdy dany pracownik podlegał mu bezpośrednio, ponieważ takiej osobie będą dokładnie znane powody odejścia. Jeżeli umowa o pracę zostanie rozwiązana za porozumieniem stron, możliwe jest wprowadzenie dodatkowych regulacji, z których obydwie strony będą zadowolone.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here