Edukacja w Polsce jest kilkustopniowa. Ośmioletnia szkoła podstawowa jest okresem, w czasie którego młodzi ludzie powinni w sposób ogólny określić profil szkoły ponadpodstawowej. Ukończenie liceum lub technikum oraz zdanie egzaminu dojrzałości pozwala podjąć studia wyższe. Większość kierunków studiów na wyższych uczelniach jest dwustopniowa. Po trzyletnich studiach licencjackich można kontynuować naukę na studiach magisterskich. Od wyników matury, wyboru rozszerzeń na maturze i ocenach na świadectwie ukończenia szkoły liceum lub technikum, zależy wybór dalszego kierunku edukacji.

Rozpoczęcie studiów na dziennych lub zaocznych studiach licencjackich kończy uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Dyplom ten pozwala kontynuować naukę na studiach magisterskich na tej samej uczelni lub pozwala kontynuować naukę na studiach magisterskich drugiego stopnia na innej uczelni. Ukończenie studiów licencjackich oznacza, że absolwent uzyskał wykształcenie wyższe i jest gotowy do podjęcia pracy zawodowej zgodnej z wykształceniem. Ukończenie studiów I stopnia jest możliwe gdy student napisze pracę licencjacką i zda egzamin dyplomowy.

Zmiana tematu pracy licencjackiej – Do kiedy?

Zmiana tematu pracy licencjackiej - Do kiedy?Nic dziwnego zatem, że wybór tematu pracy licencjackiej budzi tyle emocji. Często pojawia się także wątpliwość czy możliwa jest po złożeniu deklaracji tematu kolejna zmiana tematu pracy licencjackiej do kiedy należy złożyć podanie? Każda uczelnia ma swoje wymogi dotyczące objętości pracy licencjackiej, jej struktury i dopuszczalnych tematów. Pracę pisze się we współpracy z promotorem, który czuwa nad każdym etapem jej powstawania. Praca licencjacka nie musi być dziełem odkrywczym, ale ma udowodnić, że student umie samodzielnie zebrać i przedstawić materiał, załączając do niego bibliografię czy statystyki, wyprowadzając właściwe wnioski.

Zdarza się, że wybrany temat pracy musi ulec zmianie z uwagi na niewystarczające materiały do pracy czy źle sformułowany problem badawczy. Zazwyczaj jest możliwa zmiana tematu pracy licencjackiej do kiedy można to zrobić? zazwyczaj to zależy od konkretnej uczelni. Terminem granicznym do ostatecznego zatwierdzenia tematu pracy zazwyczaj jest koniec pierwszego semestru trzeciego roku studiów.

[Głosów:5    Średnia:2.4/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here