Uznanie wypadku przy pracy wiąże się dla pracownika z wieloma udogodnieniami. Przede wszystkim otrzymuje on specjalne wynagrodzenie, które jest wypłacane z funduszu wypadkowego. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że wszelkie dotychczas przysługujące świadczenia pozostają w mocy. Wynika to z domniemania, iż takie zdarzenie miało charakter przez niego zawiniony, a co za tym idzie – nie może ponosić jakichkolwiek ujemnych konsekwencji finansowych ze względu na powstały uszczerbek na zdrowiu. Warto jednak pamiętać, że większość tego typu świadczeń finansowana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie dokumenty do ZUS po wypadku w pracy należy dostarczyć?

Jakie dokumenty do ZUS po wypadku w pracy należy dostarczyć?Aby skutecznie ubiegać się o należne świadczenia, niezbędne jest wyczerpanie pełnej procedury formalnej. Nie jest ona co do zasady zbyt skomplikowana – wystarczy wiedzieć, jakie dokumenty do ZUS po wypadku w pracy należy dostarczyć. Najważniejszym aktem wydaje się być protokół powypadkowy, który jest sporządzany przez komisję działającą w ramach zakładu. W jej skład wchodzi lekarz medycyny pracy, inspektor BHP oraz przewodniczący organizacji związkowej. Ich ustalenia muszą być ponadto zatwierdzone przez kierownika zakładu. Na ogół nie ma najmniejszych problemów z uzyskaniem tego dokumentu, ponieważ obowiązujące przepisy obligują pracodawcę do wydania protokołu zainteresowanemu w terminie 7 dni od daty zdarzenia wywołującego szkodę.

W trakcie procedury ubiegania się o świadczenia wypłacane z ZUS niezbędne jest także wskazanie dokumentacji medycznej. Wszelkie karty informacyjne oraz inne akta szpitalne powinny być bezzwłocznie przedstawione organowi rentowemu. Na ich podstawie lekarz orzecznik skrupulatnie wylicza uszczerbek na zdrowiu, jakiego doznał poszkodowany. Jest to swoista podstawa do ustalenia renty oraz innych świadczeń, które są następnie zainteresowanemu wypłacane. W sytuacji, gdy ich wysokość nie jest adekwatna do poniesionej szkody, możliwe jest wniesienie odwołania do sądu. Z reguły takimi sprawami zajmują się właściwe miejscowo sądy rejonowe ze względu na siedzibę zakładu pracy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here