Umowa o pracę to z punktu widzenia pracownika najlepsza wśród umów zawieranych z pracodawcami. Pozwala nam ona korzystać z pewnych praw i uposażeń, których nie zagwarantują nam pozostałe umowy: zlecenie i dzieło.

Umowa o pracę

Obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie umowy o pracę reguluje Kodeks Pracy. Określa on także zasady na jakich taka umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron. To jakie są okresy wypowiedzenia umowy o pracę w głównej mierze zależeć będzie od czasu na jaki taka umowa została zawarta z danym pracodawcom.

Jakie są okresy wypowiedzenia umowy o pracę?

Jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony to okres wypowiedzenia przedstawia się następująco:

  1. 2 tygodnie, jeżeli zatrudnienie trwało krócej niż 6 miesięcy
  2. 1 miesiąc, jeżeli zatrudnienie trwało co najmniej 6 miesięcy
  3. 3 miesiące, jeżeli zatrudnienie trwało co najmniej 3 lata.

Jeśli pracodawca wypowiada umowę o pracę z przysługującym pracownikowi 2-tygodniowym lub 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia wówczas pracownik ma prawo do 2 dni wolnych na poszukiwanie pracy, w przypadku okresu wypowiedzenia 3-miesięcznego ten czas to 3 dni.

Umowy na czas określony są często poprzedzane umową na okres próbny

Jakie są okresy wypowiedzenia umowy o pracęMa to istotne znaczenie właśnie przy wypowiadaniu takiej umowy. Umowa na okres próbny może zostać zawarta na czas maksymalnie 3 miesięcy. Wówczas okres wypowiedzenia takiej umowy na okres próbny różni się od umowy na czas określony 3 miesięcy.

Jakie są okresy wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny określa ściśle Kodeks Pracy. Okres wypowiedzenia umowy na czas próbny wynosi odpowiednio:

  1. 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni
  2. 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
  3. 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

A co z umowami na czas nieokreślony?

To najstabilniejsze z umów o pracę jednak zarówno pracownik jak i pracodawca mogą je wypowiedzieć. A jakie są okresy wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony. Takie same jak przy wypowiedzeniu umowy na czas określony, czyli odpowiednio 2 tygodnie, 1 miesiąc lub 3 miesiące.

Obecnie umowa o pracę na czas określony może być zawierana z pracownikiem w ramach tej samej firmy jedynie trzykrotnie. Długość czasu takich umów nie może przekroczyć 33 tygodni. Jeśli te wymogi zostaną przekroczone, to umowę uznaje się za zawartą na czas nieokreślony.

W czasie okresu wypowiedzenia strony mogą umówić się, że okres ten będzie biegł bez konieczności świadczenia pracy a pracownik zyska tym sposobem czas na znalezienie nowej pracy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here