Pozostawanie na bezrobociu jest niezwykle niekorzystne dla osób, które z wykonywania obowiązków zawodowych czerpią niewysłowioną przyjemność. Warto zaznaczyć, że zdobywanie pieniędzy na pokrycie swoich podstawowych potrzeb egzystencjalnych nie jest łatwe. Dlatego wiele osób decyduje się na korzystanie z pomocy ze strony państwa. W sytuacji jednak, gdy osoba obrotna trafia na bezrobocie, jest to dla niej bardzo dotkliwe przeżycie. W takiej sytuacji jej jedynym źródłem utrzymania pozostaje zasiłek dla bezrobotnych, którego wysokość jest niska. Bardzo dotkliwą kwestią wydają się być także przyszłe uprawnienia emerytalne osoby pozostającej bez pracy.

Wiele z nich zastanawia się, zasiłek dla bezrobotnych czy wlicza się do stażu pracy

Wiele z nich zastanawia się, zasiłek dla bezrobotnych czy wlicza się do stażu pracyOtóż odpowiedź na to pytanie nie jest niestety dla nich korzystna. Okazuje się, że w okresie pobierania zasiłku nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne oraz rentowe. Oznacza to, że są to tzw. lata bezskładkowe, które nie mają najmniejszego wpływu na przyszłe uprawnienia emerytalne. Jak wiadomo, jedynie pozostawanie w stosunku pracy bądź wykonywanie obowiązków zawodowych na podstawie umowy zlecenia lub kontraktu cywilnoprawnego jest należycie usankcjonowane, a co za tym idzie – korzysta z pełnej ochrony ze strony państwa polskiego.

Należy jednak pamiętać, że nie każda praca zarobkowa wpływa na sytuację ekonomiczną w przyszłości w postaci możliwości ubiegania się o przedwczesną emeryturę albo rentę. Warto pamiętać, że do lat składkowych wliczają się jedynie te, w których daniny na rzecz państwa były odprowadzane w odpowiedniej wysokości. Miernikiem, który należy brać pod uwagę, jest minimalne wynagrodzenie za pracę w sektorze gospodarki narodowej. Każda osoba, która zarabia co najmniej tyle, ma odprowadzane składki w odpowiedniej wysokości. Trzeba jednak pamiętać, że wymiar ten powinien być adekwatny do wielkości etatu – niezbędne jest pozostawanie w pełnym zatrudnieniu. W innej sytuacji daniny są znacząco uszczuplane, przez co nie gwarantują świadczeń w przyszłości.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here