Według Beniamina Franklina jedynymi pewnymi rzeczami na świecie są śmierć i podatki. Ta przykra konstatacja niestety jest prawdziwa. Oznacza między innymi to, że każdy z nas będzie musiał się kiedyś zmierzyć ze śmiercią najbliższej nam osoby i konsekwencjami z tym związanymi. Zaliczyć do nich możemy również wszelkie sprawy związane z przejęciem majątku, który posiadała osoba zmarła.

Jeżeli zmarły posiadał jakieś dobra, nieruchomości, cenne rzeczy, ruchomości itp. po jego śmierci prawa i obowiązki z tym związane nie rozpływają się w próżni. W demokratycznym państwie prawa zagadnienia te są odpowiednio unormowane. I tu przechodzimy do odpowiedzi na pytanie, czym jest prawo spadkowe? Otóż jest to ta gałąź prawa cywilnego, która reguluje całokształt zagadnień związanych z przejściem praw i obowiązków majątkowych z osoby zmarłej na następców prawnych. Przeważnie przechodzą one na spadkobierców, czyli podmioty uprawnione do dziedziczenia.

Przepisy spadkowe dość precyzyjnie normują katalog spadkobierców i sposób dziedziczenia. Jednakże spadkodawcy mają pewien margines swobody i mogą zdecydować kogo obdarzyć swoim majątkiem, jak również podjąć decyzję co do trybu rozporządzania swoją wolą. Niewątpliwie wszelkie wątpliwości w tym zakresie dobrze wyjaśni wyspecjalizowany adwokat od spraw spadkowych. Pomoc wykwalifikowanego prawnika jest niezbędna w sytuacji bardziej skomplikowanych spraw, jak również w przypadku, gdy spadkodawca chce sporządzić testament, który będzie zawierał precyzyjne zapisy dotyczące poszczególnych spadkobierców. Taki adwokat dla spadkodawców i spadkobierców pomoże w przebrnięciu przez skomplikowaną terminologię prawniczą i niewątpliwie będzie służył pomocą w przygotowaniu odpowiednich pism przy postępowaniu spadkowym. Jest to szczególnie istotne, gdy dochodzi do konfliktu pomiędzy spadkobiercami na tle podziału majątku spadkowego.

Podsumowując należy podkreślić, że prawo spadkowe jest tą gałęzią prawa, która budzi duże emocje. Otrzymanie jakiegokolwiek majątku i jego podział pomiędzy uprawnionych z reguły budzi duże emocje. Wówczas wydaje się, że niezbędne staje się sięgnięcie po wykwalifikowaną pomoc prawną.

Przeczytaj też: https://cookies24.pl/2022/01/31/dziedziczenie-ustawowe-a-testamentowe-szukajmy-dobrych-rozwiazan-na-przyszlosc/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here